Autyzm na Uwadze

Wg najnowszych danych Światowej Organizacji Zdrowia ASD czyli spektrum zaburzeń autyzmu dotyka  1 na 160 dzieci, w Europie problem ten dotyczy 0,6% populacji czyli ok.5 milionów osób (AutismEurope.org) i liczby te stale rosną. Na całym świecie osoby cierpiące na ASD często podlegają napiętnowaniu, dyskryminacji i łamaniu praw człowieka. Globalnie dostęp do usług i wsparcia dla osób z ASD jest niewystarczający. Nasze rozwiązania ułatwiają opiekę, pozwalają odzyskać kontrolę, wspierają w codziennych czynnościach,co ma pozytywny wpływ na samopoczucie i jakość życia osób z ASD i ich opiekunów.

W autyzmie jednym z najtrudniejszych czynników jest brak komunikacji i niemożność przewidzenia zachowania osoby, która jest pod naszą opieką. Znaczącą poprawę zapewniają wybrane urządzenia, których zadaniem jest skuteczna kontrola i nieinwazyjne monitorowanie, ułatwianie komunikacji.

Przejdź do Katalogu produktów