Alzheimer pod Ochroną

Dla wielu osób w podeszłym wieku obserwacja utraty własnej samodzielności i niezależności prowadzi do poczucia beznadziejności, przygnębienia i lęku. Na szczęście wielu seniorów chce walczyć o swoją sprawność i mieć w tej walce sprzymierzeńca w osobie opiekuna, który ułatwi to, nad czym trudno już jest zapanować i jednocześnie uszanuje prywatność i godność osobistą chorego (nie zapominając o względach bezpieczeństwa).

Na chorobę Alzheimera choruje obecnie blisko 35 mln ludzi na świecie, w Polsce, według Alzheimer Europe, jest to ok. 400 000 osób. Uważa się, że zachorowalność podwaja się co 5 lat u osób pomiędzy 65 a 85 rokiem życia. Po ukończeniu 85 lat liczba przypadków rośnie do 40%. Nasze alarmy i monitory gwarantują ciągłą opiekę w bezpiecznym środowisku, uwolnienie od konieczności stałego nadzoru, prostą i szybką instalację, technologię radiową, autonomiczną i bezawaryjną łączność o dużym zasięgu. Dyskretne systemy monitorowania umożliwiają opiekunom chronić użytkowników, zachowując przy tym ich względną niezależność.

Przejdź do Katalogu produktów